Anunci de Convocatòria 28D

Destrucció de les obres
foc_icon Sabies que el projecte de modificació de la ME-1 té un cost de 30 milions d’€uros?

foc_iconSabies que la urgència en l’execució de l’obra respon a criteris purament econòmics i a interessos particulars?

foc_iconSabies que si no s’executa l’obra abans de les eleccions, es podríen perdre aquesta oportunitat lucrativa privada?

foc_iconSabies que al lloc de Biniai hi ha projectada una rotonda a doble nivell en un lloc sense interseccions?

foc_iconSabies que en aquell lloc es preveu construïr una planta de triatges de construcció, que necessita entrades i sortides per camions?

foc_iconSabies que A.Gomila, l’empresa encarregada del projecte de la carretera, és part interessada de la planta de triatges?

foc_icon Sabies que segons els informes de la DGT d’accidentalitat, la carretera de Menorca té 0 punts negres?

foc_iconSabies que la tipologia d’accidents de la nostra carretera ocorre en qualsevol altre tipus de via?

foc_iconSabies que hi ha hagut ja 3 accidents al tram de les obres?

foc_icon Sabies que el Consell ha publicat un díptic manipulador on NO hi surten rotondes per tal de fer publicitat del projecte de modificació de la ME-1?

foc_iconSabies que la gent que ve de vacances valora la singularitat de l’illa i que un projecte com aquest fa que Menorca perdi aquesta singularitat?

foc_iconSabies que el progrés no és tenir infraestructures més grans, sinó adaptades a les necessitats del lloc i l’entorn?

foc_iconSabies que han sorgit alternatives viables al projecte actual, i que no se n’ha tingut cap en compte?

foc_iconSabies que encara no tot està perdut, però que tu també ets necessari si no vols que sigui així?

foc_iconSabies que tot açò no és un punt de vista, és la realitat?

VINE A MOSTRAR EL TEU REBUIG A AQUEST PROJECTE IRREVERSIBLE

octavilla_front