Objectius

I. Ser un referent i nexe d’unió per aquelles persones que es troben fora de Menorca i que volen mantenir-se actius i informats en relació a la situació política i social de l’illa.

 

II. Posar fi a l’immobilisme polític que existeix dins la societat menorquina i promoure la reflexió a partir de la difusió d’informació i d’idees.

 

III. Treballar per assolir el compliment dels ideals de Menorquins Pel Territori, especialment, però no exclusivament, a l’illa de Menorca.

 

IV. Formar els ciutadans en aspectes polítics i socials tot proporcionant-los les eines necessàries i mantenint-los al dia i actius pel que fa a esdeveniments que succeeixen a la comunitat i que tenen relació amb Menorca.

 

V. Vetlar pel bon funcionament de l’organització.