Organització

Principis Organitzatius de Menorquins pel Territori

Estructura Organitzativa

L’esquema organitzatiu de MpT es basa en un model principalment assembleari que disposa de la pròpia assemblea, d’uns òrgans encarregats d’executar les tasques del dia a dia, i d’unes comissions que treballen en projectes de diverses temàtiques.

L’assemblea, entesa com l’òrgan constituït per totes les persones que formen part activament de Menorquins pel Territori, és qui té el màxim poder sobre la presa de decisions del col·lectiu.

En quant a la forma de treball, s’identifiquen dos tipus de tasques:
a) Tasques permanents del dia a dia
b) Tasques relacionades amb projectes

A partir d’aquestes tasques sorgeixen els òrgans permanents que permeten acomplir-les i que són:
a) Per les tasques permanents del dia a dia

 1. Tresoreria – tresoreria@menorquinspelterritori.org
 2. Publicació – publicacio@menorquinspelterritori.org
 3. Secretaria – secretaria@menorquinspelterritori.org

b) Per les tasques relacionades amb projectes

Es creen comissions i subcomissions que constitueixen els grups de treball que executen els projectes.

c) Comitè d’Experts

A banda d’aquests òrgans es disposa d’un comitè d’experts que té com a funció el servir de referència a l’hora de realitzar qualsevol tipus de tasca. En altres paraules, un llistat de persones que saben de determinats temes i als que podem acudir quan ho necessitem. És compost per membres de MpT.

Eines de treball

MpT es reuneix en assemblees ordinàries habitualment el dissabte de cada setmana, i en ocasions en reunions extraordinàries. Durant aquestes assemblees s’analitza la situació dels diferents temes d’interès per l’associació, es realitzen debats i s’aproven decisions.

 • La comunicació oficial de l’assemblea es realitza mitjançant la llista de correu oficial de MpT amb adreça mpt-intern@googlegroups.com. En aquesta llista hi és inscrit tot membre de MpT.
 • Altres comunicacions internes oficials es fan mitjançant llistes de correu per cada projecte, correus electrònics, i durant les assemblees que realitza l’associació.
 • S’utilitzen diverses eines telemàtiques per la gestió de tasques, transparència en la tresoreria i transferència de coneixement intern:
  • Gestió de tasques – Producteev
  • Tresoreria – Zoho Docs Spreadsheet
  • Documentació interna – Wiki MpT interna
 • Es disposa d’una única font oficial de comunicació de cara al públic que es la pàgina web: http://menorquinspelterritori.org. Des d’aquesta es publiquen informacions i notícies que poden ser compartides a les xarxes socials.

 

Es pot trobar el document G i EO definitiu en els següents enllaços:

 PDF (Small)Document EO – Ètica i Objectius

 

Document G – Principis Organitzatius

 


Procés de constitució de l’estructura organitzativa

El procés va seguir les següents fases:

1. Presentació de propostes

2. Anàlisis, presentació i debat de les pròpostes

3. Votació de les propostes

4. Debat de les propostes més votades i aprovació de la proposta final (amb possibles modificacions)

El podeu trobar detallat aquí:

PDF (Small)mpt_guia_generacio_propostes.pdf

 

Les propostes presentades van ser dues:

Proposta #1

Creadors:

  • Francesc Pallicer
  • Cecília Ligero
  • Felip Moll
  • Josep Marquès

Recursos d’aquesta proposta:

Proposta #2

Creadors:

  • Maite Pons
  • Aina Blanco
  • Cris Gomila
  • Miquel López
  • Francesc Capó
  • Marta Capó

Recursos d’aquesta proposta: