Dessalinitzadores de ceràmica

L’Assemblea General de la ONU va aprovar, el 28 de juliol de 2010, una resolució que reconeixia l’aigua potable com a dret fonamental bàsic. Com sabem, però, aquesta necessitat bàsica no es cobreix a moltes regions del continent africà. Segons dades proporcionades per la ONU l’any 2015, el 40 % de la població de l’Àfrica subsahariana no té accés a una font d’aigua que complesqui amb les condicions suficients per ser considerada potable i adequada per al consum humà. El problema resulta crucial per a la millora de les condicions de vida de la població i gairebé la totalitat dels països no compten amb els recursos necessaris per a gestionar de forma efectiva els seus recursos hídrics.
Doncs bé, faig aquesta introducció perquè fa pocs dies em vaig fer ressò d’un nou invent, l’Eliodomèstic, un forn fàcil de construir i barat -està fet bàsicament de ceràmica- que és capaç de dessalinitzar i sanejar l’aigua del mar sense necessitat de cap tipus d’energia a part de la calor que ofereix el sol, recurs molt present en el continent africà, mitjançant un procés d’osmosi inversa.
No conec quin és l’abastament real d’aquest nou invent i si, a la pràctica podrà ser un element clau per a la millora de les regions afectades per la mancança de recursos hídrics -que òbviament comptin amb aigua de mar a l’abast- però sens dubte sona esperançador, no trobau?
Us deix l’enllaç de l’article, on podeu veure de forma detallada el funcionament de l’artefacte: http://disenosocial.org/eliodomestico/


Francesc Pallicer,

Estudiant de Relacions Laborals a La universitat de Barcelona i membre de Menorquins pel Territori.