Tornen 3/24 i Canal 33 a les Illes Balears

ib_canals

 

Durant el passat Ple del Parlament de les Illes Balears cel·lebrat el 17 de novembre de 2015 es formulà una pregunta per part del diputat del Partit Popular, Antonio Gómez, en relació a la re-emissió dels canals 3/24 i Canal 33. La resposta del conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, Biel Barceló, fou que en aproximadament dues setmanes es tornarien a emetre aquests canals a les Illes Balears, sense perjudici d’IB3 ni de cap altre canal.

Des de Menorquins pel Territori celebram aquesta decisió de recuperar les emissions a les Illes Balears dels canals de parla catalana. Consideram que disposar d’aquests canals fomenta el coneixement de la llengua i potencia l’ús del català, a més d’apropar-nos a aspectes culturals propis de la nostra terra.

També volem remarcar que aquesta solució tècnica hauria pogut haver estat aplicada anteriorment, ja que no és costosa i simplement consisteix en l’adquisició d’un aparell anomenat “multiplexor estadístic”. El no haver-la aplicat anteriorment és clarament una qüestió política i ideològica quan el grup Popular va decidir eliminar els canals de parla catalana abans d’implementar aquesta altra solució.

Per altra part us animam a que visiteu freqüentment la pàgina del Consell Insular de Menorca i la del Parlament de les Illes Balears, ja que es retransmeten i publiquen tots els plens. Els ciutadans hem d’estar atents a tot el que es xerra i contrastar tota la informació rebuda per la premsa i altres mitjans amb el que realment es debat als plens. La informació dels plens no és ni més ni menys que les decisions i debats que es prenen i que ens afecten a tots directament, com podeu veure per exemple en aquest cas.

Us deixam aquí una síntesi del que es va xerrar al ple del Consell

 

El diputat Antonio Gómez i Pérez del grup Popular (min 14:00) formula la següent pregunta:

A arrel de l’alliberació de l’anomenat “Dividendo digital”, a les Illes Balears vam quedar en un 75% de l’únic multiplex pels canals de televisió, fet suficient només per emetre IB3 en HD i en SD (qualitat normal).

IB3 ja va fer esforços per emetre TV3, però no va ser possible mantenir també 3/24 i Canal 33.

Recentment un mitjà de comunicació ha publicat que la reemissió d’aquests canals era imminent i que es faria per la banda ample d’IB3.

Té el Govern decidit quan i com es recuperaran aquests canals, i el cost que això tindrà?

 

Resposta del conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, Biel Barceló:

biel_barcelo_ple17n

Tècnicament és possible rebre els diferents canals i no és amb una solució molt costosa.

Es recuperarà el 3/24 i el Súper 3 adquirint un nou multiplex estadístic que permetrà emetre en noves freqüències sense afectar a IB3.
A més amb aquest nou multiplex es podrà mantenir o millorar la qualitat de tots els canals que es reben per aquesta via inclós el d’IB3 i a més permetrem més canals, i IB3 es seguirà emetent en HD i en SD.

Hem estat en contacte amb la Corporació Catalana de Radiotelevisió per fer la consulta tècnica i ens han assegurat que no hi haurà cap problema i enviaran la senyal en que nosaltres tècnicament tinguem el multiplex implementat. També hem contactat amb IB3 per informar-los d’aquest canvi.

En qüestió d’un parell de setmanes aquesta solució tècnica hauria d’estar implementada i poder rebre ja els nous canals.

 

Resposta del grup Popular:

Consideram que el camí és el correcte. La pregunta venia perquè s’emetria en la banda d’IB3. Si es recuperen aquests canals sense afectar a IB3, estarem en consens amb vostès.

 

Referències: