Qui estima Menorca no la destrueix – Facultat de Biología UB

Facultat de Biología de la UB

http://www.ub.edu/biologia/

Menorca ha rebut el suport d’estudiants de la Facultat de Biología de la Universitat de Barcelona.

Moltes gràcies!

Per una Menorca sostenible, racional i atractiva.

 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’associació Menorquins Pel Territori informa de les següents consideracions:
“Les imatges que apareixen en aquesta pàgina web i successives pàgines s’han facilitat per correu electrònc a contacte@menorquinspelterritori.org o de forma directa, proveïnt d’aquesta forma de consentiment per ser publicades en aquesta pàgina web.
En el cas que correspongui, el seu e-mail ha estat també inclòs en un fitxer titularidad de Menorquins Pel Territori amb la finalitat d’informar de qualsevol publicació de la seva fotografía o document enviat. En cap cas utilitzarem aquestes dades per fer
propaganda ni les cedirem mai a tercers ni a cap altra associació aliena. Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se mitjançant correu electrònic a contacte@menorquinspelterritori.org, juntament amb la seva petició.