La creativitat, eina transformadora

Un dels usos principals de l’art consisteix en ajudar la ment humana a enfortir-se a la complexa imatge del món en què es troba i aquesta útil percepció va més enllà de les imatges òptiques” Rudolf Arnheim.

La definició de creativitat des de la neurociència, segons David Bueno (2016) és: “l’habilitat per qüestionar assumpcions, trencar límits intel·lectuals, reconèixer patrons ocults, observar l’entorn de manera crítica i analítica i establir relacions noves entre elements no vinculats”.

Per una altra banda, des de la teoria de les intel·ligències múltiples, Howard Gardner (2001) va establir paral·lelismes i diferències entre la creativitat i la intel·ligència. Va afirmar que les dues suposen resoldre problemes i crear productes, però la creativitat inclou la categoria addicional de plantejar noves qüestions, les quals hauran de ser acceptades per l’entorn per a definir-se com una idea creativa.

Tota la humanitat es defineix des de la creativitat. Promoure activitats i jocs durant la infantesa, on la creativitat és present ajuda a descobrir factors transformadors, ja que la creativitat pot ser essencial perquè l’ésser humà resolgui la seua existència i arribi a la plenitud. Durant la infància, treballar des d’entorns creatius, com fa l’educació en el lleure, promou l’aprenentatge i una actitud resilient per a resoldre problemes vitals.

Hem de procurar promoure la creativitat quan treballam amb persones, facilitar espais tolerants, flexibles i oberts, formar persones crítiques. Fer ús d’un llenguatge simbòlic, representatiu, a partir del qual les persones coneguin la seua identitat i els ajudin a parlar dels seus significats.

El que és molt important per a treballar la creativitat en les activitats pedagògiques, és habilitar espais de reflexió, així com promoure la llibertat de les persones, oferir eines i recursos per a crear la seua pròpia mirada de la realitat i identitat simbòlica.

La creativitat no només es troba en l’art plàstic, també es troba en el cinema, la filosofia, les lletres, la ciència i les matemàtiques. Així doncs, existeixen diferents vies i canals per a desenvolupar la creativitat en les persones. És necessari aplicar metodologies constructores de la identitat de les persones i promoure la creativitat, a partir d’aquí es pot arribar a una transformació social.


Marga Sales, membre de Menorquins pel Territori

Tags: