El resultat de la ILP

Mika (GOB) al Parlament

El passat 24 de Febrer es va presentar al Parlament de les Illes Balears l’Iniciativa Legistlativa Popular promoguda pel GOB de Menorca, Eivissa i Formentera i Mallorca.

Es va començar amb un manifest crític respecte al concepte actual de progrés fent referència a l’article 42 de la constitució Española (Art. 42 Constitució Espanyola) i es va continuar explicant la visió de la situació actual en termes de sostenibilitat i mèdi ambient. Després es van analitzar les conseqüències de la nova legislació duta a terme pel govern actual i es van llistar cadascuna de les lleis més importants i negatives aprovades fins al moment.

Es va fer referència a moltes actuacions fetes a totes les illes, i en especial referint-se a Menorca es va comentar el tema de la carretera, el posicionament d’alguns famosos a favor de l’illa i en contra de les rotondes, i de les conseqüències que tindria aquesta obra.

Finalment es va explicar en que consistia la llei i es va demanar que els diputats posessin a debat la proposta de llei al parlament. Es reforçà la petició de debat mostrant com prèvies ILPs presentades pel GOB havien tingut sentit en ocasions passades.

La valoració del transcurs de l’intervenció al congrés per part del GOB va ser molt negativa ja que comentaren que van rebre menyspreus i indiferència per part de la portaveu del PP, Virtudes Marí. Aquesta va acusar als altres grups de que semblaven no haver-se llegit la ILP i va fer un debat totalment polític. Es va disposar d’un temps de 15 minuts per fer l’exposició i no hi va haver dret a rèplica després de que la portaveu del PP, mostrés el vot del seu grup com a contrari a la tramitació de la proposició del GOB degut a defectes de forma, la “baixa qualitat tècnica” i la manca d’exposició pública.

Potser, un des fets més sorprents és que el president de ses Illes Balears, José Ramón Bauzá, davant un fet com sa presentació d’una ILP, no es va ni presentar al consell fins al final del debat on ja s’havien fet gairebé totes les intervencions.

Els grups del PSOE i MES  van donar l’enhorabona al GOB per la feina feta i van estar a favor de la ILP demanant la inserció a debat al parlament d’aquesta llei. MES va demostrar de forma ample la falta de voluntat d’aplicar una democràcia participativa per part del PP.

Us recomanem veure el debat complet i les acusacions de Virtudes Marí i el to i actitud que van prendre els diversos ponents.
Des de Menorquins Pel Territori defensem la presentació d’aquesta ILP i hi coincidim amb les idees que hi venen incloses desitjant que un dia se pugui aplicar.

 

  • Vídeo complet dels debats al Parlament IB, a partir del minut 262:10 ILP:

http://videotecahtml5.es/parlamentib/media/ple-del-parlament-de-les-illes-balears-de-dia-24-d#

 

  • Opinió del GOB respecte el debat

https://ilpterritori.wordpress.com/2015/02/25/el-menyspreu-i-la-indiferencia-del-pp-per-la-gent-i-el-territori/